bez ligatury

bez ligatury

Wikipedia mówi, że:
ligatura to czcionka lub glif w foncie cyfrowym, których oczko (obraz) zawiera dwie (co najmniej) połączone litery w postaci jednego wspólnego, nowego znaku.

Słownik Języka Polskiego natomiast mówi, że:
1. bez to przyimek łączący się z rzeczownikami w dopełniaczu
2. bez to też przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. bezcelowy, bezręki
3. przedrostek tworzący przymiotniki od innych przymiotników, np. bezpośredni, bezsporny

bez czego ligatury